Dokumentacja

upowszechnianie wiedzy na temat Polaków i Polonii na świecie, polskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwój

kontaktów międzynarodowych naukowych, kulturalnych, politycznych, społecznych .

Ochrona 

zabytków: nekropolie narodowe, obiekty sakralne, biblioteki, miejsca pamięci, pomniki.

Promocja

języka i kultury polskiej poprzez organizowanie kursów i warsztatów tematycznych, szkół letnich.

Aktualności

Działalność
Fundacji

Fundacja „Silva Rerum Polonarum” zrealizowała następujące projekty z Programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą1. Archiwizacja i digitalizacja akt weryfikacyjnych w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Etap 3: KW3 cz1; 2.Kontynuacja rozbudowy archiwum cyfrowego oraz administracja i obsługa techniczna portalu Stałej Konferencji MABPZ3.Polonika w zbiorach powiatowych muzeów i archiwów czeskich (województwo południowo-morawskie). Część V

[2023] Opublikowna monografia STOPY POLSKÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH...

Na szczególną uwagę zasługuje włączone do książki tłumaczenie na język czeski wspomnień polskiego publicysty i działacza politycznego Tadeusza Romanowicza z pobytu w więzieniu w Ołomuńcu

Więcej

[2023] Prace konserwatorskie stel kamiennych w Żywocicach

Kamienne stele rozsiane na terenach gmin Żywocice i Sucha Górna są bolesną pamiątką mordu  Polaków i Czechów dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Więcej

[2023]Upamiętnienie prof. Mariana Szyjkowskiego w 100-lecie praskiej polonistyki

17 października 2023 roku na budynku przy ulicy ul. Břehovej 7, w miejscu, gdzie  odbył się pierwszy wykład prof. Mariana Szyjkowskiego w nowopowstałej Katedrze  Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze, została odsłonięta tablica  upamiętniająca to wydarzenie.

Więcej

 [2021] Archiwizacja i digitalizacja akt weryfikacyjnych w Studium Polski Podziemnej w Londynie

Celem było zabezpieczenia dla przyszłych
pokoleń unikatowych archiwaliów.

Więcej

[2021] Kontynuacja rozbudowy archiwum cyfrowego

Kolejny, czwarty etap prac, to rozbudowa Archiwum Cyfrowego Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

[2021] Polonika w zbiorach powiatowych muzeów i archiwów czeskich

Na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, ukaże się omówienie oraz prezentacja zdjęciowa poloników.

Więcej

Utworzenie strony internetowej MABPZ.org

Z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą” sfinansowane zostało utworzenie strony internetowej Stałej Konferencji
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

Zapisz się do newslettera. Pozostańmy w kontkacie

[2018] Tablice upamiętniające Polaków
w Czechach

Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu
i powstańców styczniowych w Telczu.

Więcej

[2017] Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

W ramach programu 0pracowano
i wydano w formie książkowej katalog autorstwa Prof. K. Jaworskiej 
i P. Morawskiego  „Odyseja 2. Korpusu Polskiego”.

Więcej

Skontaktuj się z nami