[2021] Archiwizacja i digitalizacja akt weryfikacyjnych w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Etap 3: KW3 cz1

⌂ Projekty i programy

Celem objętych projektem działań: cyfryzacji wszystkich akt personalnych byłych żołnierzy Armii Krajowej zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej w Londynie była konieczność zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń unikatowych archiwaliów – części polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju; rozszerzenie i usprawnienie dostępu do tychże oraz zawartej w nich informacji.

Eugenia Maresch i Krzysztof Bożejewicz w siedzibie Studium Polski Podziemnej w Londynie
Eugenia Maresch i Krzysztof Bożejewicz w siedzibie Studium Polski Podziemnej w Londynie
Krzysztof Bożejewicz w siedzibie Studium Polski Podziemnej w Londynie


Zarchiwizowano  3832  jednostek z zespołu KW1.

W ramach prac archiwizacyjnych: zakonserwowano najbardziej zagrożone dokumenty; opracowano akta technicznie; nadano nowy układ akt w jednostkach; dokonano paginacji akt; nadano nowe sygnatury archiwalne jednostkom (z zachowaniem starych); nadano nowy układ w zespołach.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.