[2018] Polonika w zbiorach muzeów
i archiwów czeskich:
Region Morawsko-Śląski. Część III

⌂ Projekty i programy

Podobnie do zadań z lat ubiegłych tegoroczny projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 2018) składał się z trzech części:

1. kwerend muzealno-archiwalnych prowadzonych w Bruntalu, Frydku-Mistku, Karwinie, Nowym Iczynie, Hluczynie, Ostrawie, Opawie;

2. druku i promocji publikacji naukowej Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych Morawskiego Muzeum Ziemskiego (Brno) oraz Śląskiego Muzeum Ziemskiego (Opawa);

3. międzynarodowej konferencji naukowej: „Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności”( Kutna Hora, 8-9 listopada 2018 r.) i towarzyszącej jej wystawie: „Czesko-polskie inspiracje mennicze”(wernisaż wystawy odbył się w arkadach wejściowych prowadzących do „Domu Daczyckiego”w Kutnej Horze 8 listopada 2018 r.).  

Wymienione powyżej zadania zostały zrealizowane w całości, zgodnie z harmonogramem przewidzianym we wniosku, z którym Fundacja aplikowała do MKiDN.

Niewielkie odstępstwa dotyczyły jedynie terminu wystawy i konferencji, który ze względu na sugestie skierowane do organizatorów ze strony nadzorującego projekt Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, przesunięty został ostatecznie z października na listopad 2018 r.

Należy zaznaczyć, że nasze oczekiwania związane z prowadzonymi kwerendami w Regionie Morawsko-Śląskim spełniły się jedynie w przypadku muzeum i archiwum w Nowym Iczynie (dlatego też będą kontynuowane w 2019 r.).

Pozostałe kwerendy w muzeach i archiwach Regionu Morawsko-Śląskiego nie przyniosły spodziewanego i spektakularnego rezultatu – obecne tam, w ilości śladowej, „polonika” pochodzą w większości z okresu po 1945 r.   

Galeria

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE