Muzeum Pamięci 2.Korpusu Polskiego

⌂  Projekty i programy 

Promocja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech oraz cmentarza wojskowego
na Monte Cassino. Opracowano także i wydano, w formie książkowej, katalog autorstwa
prof. K. Jaworskiej i P. Morawskiego „Odyseja 2. Korpusu Polskiego

W ramach programu : „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacja podjęła się w 2017 r. 2 zadania: promocji Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech oraz cmentarza wojskowego na Monte Cassino.

Opracowano i wydano w formie książkowej katalog autorstwa prof. K. Jaworskiej i P. Morawskiego „Odyseja 2. Korpusu Polskiego”, na który złożyło się 11 rozdziałów : I – Wojna: okupacja niemiecka; II – Wina: okupacja sowiecka; III – Z łagrów do armii polskiej; IV – Armia polska na Wschodzie; V – 2. Korpus Polski we Włoszech. Bitwa o Monte Cassino; VI – Kampania adriatycka: zdobycie Ankony i przełamanie Linii Gotów; VII – Walki w Apeninach i wyzwolenie Bolonii; VIII – W służbie przyszłej Polsce; IX – Zwycięzcy czy zwyciężeni?; X – Na uchodźstwie w walce o wolność; XI – Polskie cmentarze wojenne we Włoszech z okresu II wojny światowej.

Historia powstania Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Podjęto się również opracowania i przetłumaczenia na język włoski, angielski i polski materiałów informacyjnych na temat Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, które uprzystępnią zwiedzającym muzeum oraz cmentarz wojskowy na Monte Cassino szlak bojowy armii gen. Władysława Andersa. 

Donatella Sasso podjęła się opracowania materiału dydaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół włoskich: „Wojtek e il generale. Storia del Secondo Corpo d’armata polacco” (Percoso didattico per le scuole prymarie a cura di Donatella Sasso); “Il Secondo Corpo d’armata polacco – Una storia europea” (Percoso didattico per le scuole secondarie). Jesienią 2017 r. rozpoczął się cykl spotkań dla szkół w regionach włoskich, w których walczyła armia gen. Andersa.

Każda ze szkół otrzymała prezentację na nośniku elektronicznym. Z przyznanych środków sfinansowano również modernizację strony internetowej Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech; założono konto na Facebooku i Tweeterze.

Wspóldziałanie ze Związkiem Polaków we Włoszech za pomocą mediów społecznościowych pozwoliło m.in. na wstrzymanie decyzji o oddaniu kontroli nad terenem Albanety, na którym znajdują się pomniki 2. Korpusu Polskiego. Bez tej akcji z zaangażowanie mediów społecznościowych radni Cassino z pewnością przegłosowaliby niekorzystne dla Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech zmiany.

Wojtek e il generale. Storia del Secondo Corpo d’armata polacco (Percoso didattico per le scuole prymarie a cura di Donatella Sasso) autor Donatella Sasso.

Il Secondo Corpo d’armata polacco – Una storia europea (Percoso didattico per le scuole secondarie) autor Donatella Sasso.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE