[2018] Tablice upamiętniające
Polaków w Czechach

⌂ Projekty i programy

Celem projektu finansowanego ze środków MKiDN w ramach programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą 2018” było materialne upamiętnienie wybitnych Polaków w Czechach. Wykonano i odsłonięto trzy brązowe tablice poświęcone:

1. królowi Janowi III Sobieskiemu, który idąc z wojskiem polskim z odsieczą Wiedniowi, zatrzymał się w Ołomuńcu w sierpniu 1683 r.;

2. powstańcom styczniowym internowanym przez wojska austriackie i więzionym na przełomie 1863/1864 r. w Telczu;

3. trzem powstańcom styczniowym, którzy zmarli w czasie internowania w Telczu i zostali pochowani na tamtejszym cmentarzu.

Tablice z brązu, wykonane w oparciu o autorskie projekty dr. Artura Lubosa – wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, zostały uroczyście odsłonięte w Telczu 18 września 2018 r. oraz w Ołomuńcu 19 września 2018 r.

W odsłonięciu tablic wzięli udział: Burmistrz miasta Telcz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Prorektorzy i Dziekani Uniwersytetów z Brna, Ostrawy, Ołomuńca i Częstochowy, konsul honorowy RP w Brnie, ambasador RP w Pradze i Minister Kultury Republiki Czeskiej – Prezydent miasta Ołomuniec.

Od lutego 2018 r. trwały prace nad uzgodnieniem ze stroną czeską i polską (reprezentowaną przez MKiDN) tekstów inskrypcji oraz wyglądu i miejsca, w którym docelowo miały się znaleźć upamiętniające Polaków tablice. Nie było to zadanie łatwe, zważywszy na dokonywane do ostatniej chwili poprawki. To czego nie udało nam się doprowadzić do planowanego rezultatu, to odnalezienie żyjących potomków internowanych w Telczu powstańców styczniowych.

Zaangażowani w tym celu doktoranci historii UJD w Częstochowie nie natknęli się na ślady bezpośredniego pokrewieństwa wśród żyjących w kraju osób o tym samym nazwisku.

Z inicjatywy Fundacji i przy akceptacji ze strony Dyrektora Jacka Milera, nabożeństwo żałobne w intencji zmarłych w Telczu powstańców odprawił Ojciec Robert Jasiulewicz OSPPE wraz z Dziekanem Parafii rzymskokatolickiej w Telczu P. Josefem Mainclem. Dokonali oni również uroczystego poświęcenia tablic w Telczu.   


Linki do mediów czeskich:

Galeria

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE