[2023] Opublikowna monografia STOPY POLSKÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH...

Na szczególną uwagę zasługuje włączone do książki tłumaczenie na język czeski wspomnień polskiego publicysty i działacza politycznego Tadeusza Romanowicza z pobytu w więzieniu w Ołomuńcu

Więcej

[2023] Prace konserwatorskie stel kamiennych w Żywocicach

Kamienne stele rozsiane na terenach gmin Żywocice i Sucha Górna są bolesną pamiątką mordu  Polaków i Czechów dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Więcej

[2023] Upamiętnienie prof. Mariana Szyjkowskiego w 100-lecie praskiej polonistyki

17 października 2023 roku na budynku przy ulicy ul. Břehovej 7, w miejscu, gdzie  odbył się pierwszy wykład prof. Mariana Szyjkowskiego w nowopowstałej Katedrze  Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze, została odsłonięta tablica  upamiętniająca to wydarzenie.

Więcej

 [2021] Archiwizacja i digitalizacja akt weryfikacyjnych w Studium Polski Podziemnej w Londynie

Celem było zabezpieczenia dla przyszłych
pokoleń unikatowych archiwaliów.

Więcej

[2021] Kontynuacja rozbudowy archiwum cyfrowego

Kolejny, czwarty etap prac, to rozbudowa Archiwum Cyfrowego Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

[2021] Polonika w zbiorach powiatowych muzeów i archiwów czeskich

Na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, ukaże się omówienie oraz prezentacja zdjęciowa poloników.

Więcej

Utworzenie strony internetowej MABPZ.org

Z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego
za granicą” sfinansowane zostało utworzenie strony internetowej Stałej Konferencji
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Więcej

[2018] Polonika w zbiorach muzeów

Projekt składał się z trzech części: kwerend muzealno-archiwalnych, druku i promocji publikacji naukowej Polskie monety, medale i banknoty, międzynarodowej konferencji naukowej.

Więcej

[2018] Tablice upamiętniające Polaków

Jana III Sobieskiego w Ołomuńcu
i powstańców styczniowych w Telczu.

Więcej

Ślady Polskich Rodów Magnackich 2017

„Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku

Zobacz więcej

Monte Cassino 2016

11 marca 2016 r., na Monte Cassino, podpisana została umowa pomiędzy Fundacją „Silva Rerum Polonarum” a Fondazione del Museo Memoriale del 2 Corpo Armata Polacco, na mocy której przekazana zostanie dotacja pochodząca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz więcej

Muzeum Pamięci 2.Korpusu 2017

Promocja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech oraz cmentarza wojskowego na Monte Cassino

Zobacz więcej

Konferencja Polonika 2016

Międzynarodowa Konferencja: Polonika w zbiorach śląskich
i morawskich muzeów  Opava, Olomouc, Brno

Zobacz więcej

Odwiedzajmy się.
Czechy 2016

Przewodniki po Czechach i Polsce  w II połowie XIX
i na początku XX wieku

Zobacz więcej