Utworzenie strony internetowej MABPZ.org

⌂ Projekty i programy

Z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” sfinansowane zostało utworzenie strony internetowej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, organizacji zrzeszającej najważniejsze emigracyjne instytucje kultury.

Strona jest na bieżąco uzupełniana – również o  materiały archiwalne – oraz administrowana ze środków Programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, który od 2020 r. zarządzany jest przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: www.MABPZ.org 

Przejdź do strony MABPZ.org