Upamiętnienie prof. Mariana Szyjkowskiego w 100-lecie praskiej polonistyki

⌂ Projekty i programy

W dniu 17 października 2023 roku na budynku przy ulicy ul. Břehovej 7, w miejscu, gdzie odbył się pierwszy wykład profesora Mariana Szyjkowskiego w nowopowstałej Katedrze Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Karola w Pradze, została odsłonięta tablica upamiętniająca to wydarzenie. Inicjatorem wydarzenia była Fundacja Silva Rerum Polonarum.

Fundacja Silva Rerum Polonarum uzyskała znakomite wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe ze strony Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i Instytutu Polskiego w Pradze.

Projekt „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, pozostających w dyspozycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

W wydarzeniu wzięli udział dostojni goście: Ambasador RP w Pradze Mateusz Gniazdowski, wiceminister Tomasz Rzymkowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Piotr Krygiel, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze dr Eva Lehečková. Instytut POLONIKA reprezentowali: Kierownik Działu Programów Dotacyjnych Marta Szymska i Kierownik Działu Analiz i Strategii Michał Michalski, który w imieniu Dyrektorki Instytutu POLONIKA Doroty Janiszewskiej - Jakubiak odczytał list w trakcie odsłaniania tablicy w Pradze. Fundację Silva Rerum Polonarum reprezentowali: wiceprezes Prakash Nair oraz członek Zarządu Agnieszka Czajkowska.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej stało się jednym z elementów obchodów 100-lecia praskiej polonistyki, w które – obok głównych organizatorów, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, Instytutu Polskiego w Pradze, Ambasady RP w Pradze – zaangażowały się czeskie polonistyki, działające w uniwersytetach w Brnie, Ołomuńcu oraz Ostrawie. Obchody odbywały się wraz z II Kongresem Polonoznawstwa Czeskiego w Pradze, podczas którego odbyła się osobna sesja zorganizowana przez Katedrę Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze we współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutem Polskim w Pradze pod hasłem „Polsko-czeskie poznawanie jako wymiana wartości”. W obradach wzięli udział naukowcy z Polski, Czech, Słowacji i Litwy.