Polonika w zbiorach powiatowych muzeów i archiwów czeskich (województwo południowo-morawskie). Część V

⌂ Projekty i programy

Pomimo panującej pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń sanitarnych, udało się zrealizować zadanie określone we wniosku. Niestety wynik kwerend w zaproponowanych na rok 2021 archiwach i muzeach czeskich nie był dla nas do końca satysfakcjonujący. W większości archiwów i muzeów powiatowych nie znaleziono poloników. Wyjątek stanowił Velehrad położony niedaleko od Uherskiego Hradiszcza, a w nim bazylika pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.

Na stronach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, w zakładce „POLONIK Tygodnia” ukaże się omówienie oraz prezentacja zdjęciowa poloników z bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych Cyryla i Metodego w Velehradzie.

Wynikiem kwerendy było również pozyskanie albumu fotograficznego ze zdjęciami rodziny ziemiańskiej Romerów z Moraw.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –państwowego funduszu celowego”

Przejdź do strony Polonik tygodnia