Kontynuacja rozbudowy archiwum cyfrowego oraz administracja i obsługa techniczna portalu Stałej Konferencji MABPZ

⌂ Projekty i programy

W 2021 r. kontynuowano kolejny, czwarty już etap prac, których celem jest rozbudowa Archiwum Cyfrowego Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (kolejne referaty oraz biogramy autorów).

Uzupełnianie treści podstron poświęconych poszczególnym instytucjom; bieżąca administracja portalu oraz jego utrzymanie techniczne. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.MABPZ.org

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”  

Przejdź do strony MABPZ.org